Plan zajęć

zabawy indywidualne według zainteresowań, zabawy ruchowe (gimnastyka)

7:00 – 9:00

śniadanie

9:00 – 9:30

zajęcia w grupach wiekowych

9:30 – 10:00

zabawy na powietrzu

10:30 – 11:15

zajęcia dodatkowe

11:15 – 11:45

obiad

11:30 – 12:00

odpoczynek (leżakowanie), zajęcia indywidualne, zajęcia rozwijające twórczą aktywność dzieci

12:00 – 14:00

zabawy inscenizowane, małe formy teatralne, zabawy w twórczym myśleniu, gry dydaktycze

14:00 – 15:00

podwieczorek

15:00 – 15:30

swobodne zabawy na powietrzu lub w sali

15:30 -17:00

Nowocześnie wyposażona kuchnia spełniająca wymogi HCCAP, pozwala na przygotowywanie urozmaiconych bogatych w warzywa i owoce posiłków. Uwzględniamy indywidualny sposób odżywiania, np. dzieci alergicznych. Posiłki są nielimitowane.