Nasze cele

1. Kreowanie osobowości poprzez określone formy aktywności.

2. Kształtowanie postaw społecznych.

3. Uświadamianie dziecku jego podmiotowości.

4. Poszanowanie odrębności.

5. Respektowanie indywidualności dziecka.

6. Wspieranie emocjonalne.

7. Stosowanie metod i form pracy sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

8. Poszukiwanie nowych rozwiązań w doskonaleniu pracy wychowawczo - dydaktycznej.