Kiedy Śmieje siĘ dziecko, Śmieje siĘ caŁy Świat

"Jaś i Małgosia" jest pierwszym prywatnym, niepublicznym przedszkolem działającym w dzielnicy Warszawa-Wesoła od 2002r. Działa na podstawie Wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN w rozszerzonym zakresie.
 
Znajduje się w sąsiedztwie Przychodni Lekarskiej, a do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odległość liczy się w krokach. Dogodne położenie przedszkola - odległość do przystanków komunikacji miejskiej jest dodatkowym atutem. Plac przed drzwiami przedszkola umożliwia bezpieczne przejście od samochodu do placówki.

Domeną Przedszkola jest zabawa i nauka przez zabawę. Cenimy współpracę z Rodzicami i uwzgledniamy ich sugestie.
 
Jedna z sal przystosowana jest do zajęć z elementami SI. Terapia integracji sensorycznej to system odpowiednich ćwiczeń. Polega na zabawie przyjemnej i interesującej, jednocześnie stymulującej prawidłowy rozwój dziecka. Zajęcia te adresowane są do dzieci mających problemy z mową, utrzymaniem równowagi, koncentracją, koordynacją.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie ponoszą żadnych opłat przedszkolnych.